โ™ซ 100/365ย | Let Her Go - Passenger

Well you only need the light when itโ€™s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go

Only know youโ€™ve been high when youโ€™re feeling low
Only hate the road when youโ€™re missinโ€™ home
Only know you love her when you let her go
And you let her go